Meny
Velg seksjon Forside
1.-2. klasse
3.-4. klasse
5.-7. klasse
Audnedalsveien 1564 4520 Lindesnes
Telefon: 40037090 Send oss e-post
Redaktør: Anne Britt V Gjedrem
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Inntaksreglement

Inntaksreglement kan også lastes ned ved å trykke her.


1. Inntaksområde:

Vigmostad privatskole har hele landet som inntaksområde.(jf privatskoleloven § 3-1)

 

2. Inntak:

Ved oversøking tar skolen inn elever ut i fra følgende prioriteringer:

a)barn som tilhører gamle Vigmostad kommune

b)barn som har søsken som er elever på skolen

c) loddtrekning

Skolens godkjenning for maks antall elever er 70.

 

3. Inntaksperiode:

Skolen har inntak 1.februar hvert år.

Inntak er kun gyldig etter at skriftlig melding fra skolen er gitt foreldrene/foresatte, og skolen har mottatt skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte om at de tar i mot skoleplassen.

Oppsigelsestid er 3 måneder. Oppsigelse av skoleplass skal sendes skriftlig. E-post kan benyttes. Dersom skoleplassen sies opp, forplikter de foresatte seg til å betale skolepenger de påfølgende 3 månedene, uavhengig av om plassen benyttes eller ikke.

 

4. Saksbehandling og klagerett:

Skolens rektor avgjør i samsvar med reglementet hvilke elever som skal tas inn ved skolen. Søknadene behandles og vedtak blir gjort i henhold til kap. 5 og 6 i forvaltningsloven.

Det skal utarbeides skriftlig innstilling om elevinntak. Endelig vedtak skjer på basis av denne innstillingen. Meddelelse om inntak skal finne sted innen 6 uker etter utløpt søknadsfrist,dersom søknaden har kommet inn til inntaksfristen. Ved søknader etter inntaksfristen, skal svar finne sted innen rimelig tid og senest 6 uker etter søknadsdato.

Alle søkere skal ha skriftlig svar på søknadene sine. Melding om inntak av elever skal også sendes elevens hjemkommune.

Etter privatskoleloven § 3-1, 6.ledd er avgjørelsen om inntak(innvilgelse eller avslag)et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2, og søker kan påklage vedtaket til fylkesmannen i Vest-Agder. Klagen må framsettes senest 3 uker etter at parten har fått underretning om vedtaket.(se kap VI i forvaltningsloven)

Vedtatt av styret 26.11.2012